Vi sikrer, at resultaterne kan anvendes

Når MUUSMANN gennemfører en undersøgelse, har vi fokus på, at organisationen får det fulde udbytte af resultaterne. Hvilke spørgsmål er det, organisationen ønsker svar på?

Formål

Vores undersøgelser er anvendelsesorienterede: Vi har altid en grundig drøftelse med opdragsgiveren om formålet med undersøgelsen, før vi kommer med et oplæg til, hvordan den skal designes, så den kommer hele vejen rundt.

Forankring

Vi sørger også løbende for, at undersøgelsen og dens resultater forankres blandt de grupper, den har konsekvenser for - hvad enten det er ledelsen, medarbejderne, eksterne interessenter eller andre.

MUUSMANN gennemfører alle former for kvantitative og kvalitative undersøgelser, f.eks.:

  • Bruger- eller kundetilfredshed
  • Behovsundersøgelser
  • Medarbejdertilfredshed
  • Interessenter