Samskabelse er værdiskabelse

Mange taler om samskabelse, men få gør det systematisk. I de organisationer der gør, skaber det målrettede velfærdsydelser, en aktivering af ressourcer hos både borgere og civilsamfund og styrket, tværgående samarbejde. Det har MUUSMANN gode erfaringer med.

Videndeling på tværs af siloer kræver nye kompetencer

Styrket samarbejde på tværs af faglige og fysiske skel er en vedvarende udfordring. I det nye sundhedsvæsen er opgaven kun blevet større.  MUUSMANN bistår med hands-onbistand, og gode erfaringer fra organisationer, der har oversat gode intentioner til ny hverdags praksis.

Effektivitet for brugerne i hele servicerejsen

Erstat ”synsninger”, flotte tegninger og enkeltstående historier med data og dyb indsigt i brugerens rejse. Det giver effektivitet og merværdi. MUUSMANN har gode erfaringer med metoden.

Mere data stiller krav til ledelse og organisation

Den danske velfærdssektor og særligt sundhedssektoren er kendetegnet ved rigtig mange data. Der er store potentialer og der investeres flere steder i mere brug af data i styringen. Men god anvendelse data kræver også bedre ledelse, procesforståelse og ejerskab. MUUSMANN kan bidrage med at sikre at data anvendes og implementeres optimalt.

Kend dine udfordringer - find veje til at skabe mere velfærd

Ressourcer er knappe i de fleste politisk styrede organisationer, mens forventningen om styrket velfærd samtidig er konstant. MUUSMANN bidrager til, at der kommer fokus på de rigtige indsatser ved bl.a. at sikre et solidt fundamentet for beslutningerne.

Rekruttering af relevante medarbejdere

Ansættelsen af kompetente ledere og medarbejdere er en central udfordring MUUSMANN har indgående kendskab til, hvad der skal til.